Národná pracovná skupina pre Štruktúrovaný dialóg (NPS pre ŠD) má 6 členov:

  1. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
  2. Iuventa – Slovenský inštitút mládeže (vrátane Národnej agentúry Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a Eurodesk Slovensko)
  3. Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR
  4. Rada mládeže Slovenska
  5. Asociácia krajských rád mládeže
  6. Študentská rada vysokých škôl

Každý člen nominuje svojich delegátov do NPS pre ŠD, ktorí ho reprezentujú. Každý člen môže byť reprezentovaný najviac 2 delegátmi okrem Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže, ktorá má 3 delegátov.

Partnermi Štruktúrovaného dialógu sú organizácie, ktoré budú vykonávať konzultácie s mladými ľuďmi priamo v teréne.

Divé maky

Fénix

Erasmus Student Network

Keric

Kaspian

Living Documentary

Maďarskí skauti

Mladíinfo

Mládež ulice

Paľikerav

Ulita

Ymca

ICM Topoľčany

Rada mládeže Žilinského kraja

Rada mládeže Trenčianskeho kraja