hatena-1184896_960_720
Téma V. cyklu Štruktúrovaného dialógu nesie názov:

„Umožniť mladým ľuďom zapojiť sa a byť aktívni v rôznorodej, prepojenej a tolerantnej Európe – pripravení na život, pripravení na spoločnosť“.

Mladí ľudia teda budú vyjadrovať svoje názory napríklad na vývoj súčasnej spoločnosti, na ich vzťah k ľuďom z odlišného kultúrneho, etnického a sociálneho prostredia a na to, čo by mali štátne inštitúcie robiť, aby mali všetci mladí ľudia rovnaké príležitosti.

V rámci konzultácií budú mať mladí ľudia tiež možnosť zamyslieť sa nad zručnosťami, aby mohli byť spokojní a cítiť sa dobre v spoločnosti, v ktorej žijú, študujú a pracujú .

Tieto názory mladých ľudí sa následne premietnu do ustanovení a odporúčaní Európskej komisie a budú ovplyvňovať opatrenia v týchto oblastiach v členských štátoch.
Je totiž zrejmé, že Európa ako celok čelí obrovským výzvam. Samotná jej rôznorodosť a prepojenosť znamená, že na seba ostro narážajú radikálne odlišné predstavy o jej usporiadaní: konzultácie sú aj o tom, ako sa postaviť k odlišnosti a ako zabezpečiť, aby mladí ľudia z rôzneho prostredia dostávali rovnaké príležitosti a necítili sa vylúčení a izolovaní.

Dôležitými sú hodnoty tolerancie a mierového spolužitia, a tiež prevencia radikalizácie mládeže.

V konzultáciách by teda mladí ľudia mali vyjadriť nielen svoje postoje, ale aj svoje potreby.

Konzultačné otázky pre V. cyklus Štruktúrovaného dialógu, ktoré vzišli z Európskej konferencie mládeže 2016 v Amsterdame: 

  1. Aké zmeny okolo teba vnímaš ako dôležité? Čo na spoločenských zmenách oceňuješ? Je niečo, čo ťa na spoločenských zmenách znepokojuje?
  2. Aké schopnosti a zručnosti podľa teba budeš potrebovať, aby si mohol/a spokojne žiť v tejto spoločnosti za desať – dvadsať rokov?
  3. Čo potrebujeme na to, aby sme mohli žiť bezpečne a bez obáv?
  4. Sú medzi tvojimi kamarátmi a známymi aj ľudia z odlišného etnického, sociálneho, kultúrneho a náboženského prostredia (odlišnej národnosti alebo etnika, výrazne chudobnejší či bohatší, z inej kultúry a iného náboženského vyznania) než ty? Ak áno, aké máš s nimi skúsenosti?
  5. Myslíš si, že by sa ľudia z odlišných etnických, sociálnych, kultúrnych a náboženských skupínmali stretávať a priateliť? Prečo áno? Prečo nie?
  6. Čo by ti pomohlo, aby si si vybudoval/a priateľské vzťahy s ľuďmi z odlišných etnických, náboženských, kultúrnych a sociálnych skupín?
  7. Čo je podľa teba potrebné spraviť, aby nikto nebol diskriminovaný a vylúčený zo spoločnosti, a aby mali všetci rovnaké príležitosti?
  8. Čo by si potreboval/a na to, aby si mohol/a uplatniť a rozvíjať svoje schopnosti a svoj talent? Čo by ti pomohlo, aby si bol/a v živote úspešný/á, a aby si v dosiahnutí úspechu pomohol/a aj ostatnými

 


Stiahnuť leták

 

 

Záverečnú správu môžete nájsť tu ⬇️