Od 1.7.2020 začal VIII. cyklus Európskeho dialógu s mládežou s témou Priestor a participácia pre všetkých.

V rámci cieľa mládeže číslo 9 “Priestor a participácia pre všetkých” je záujem posilniť demokratickú participáciu a autonómiu mladých ľudí a poskytnúť špecializované priestory pre mládež vo všetkých oblastiach spoločnosti. Mladí ľudia sú nedostatočne zastúpení v rozhodovacích procesoch, ktoré sa ich týkajú, hoci ich angažovanosť je pre demokraciu rozhodujúca. Potrebujú prístup k fyzickým priestorom v ich komunitách na podporu ich osobnostného, kultúrneho a politického rozvoja.

 

 

 

 

 

Predsednícke trio v rámci VIII. cyklu tvoria Nemecko, Portugalsko a Slovinsko.