conversation-1262311_960_720

Cieľom Európskeho dialógu s mládežou je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote.

Mladí ľudia dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti.

Európsky dialóg s mládežou je teda nástroj, aby sa pri rozhodovaní o mladých ľuďoch bral ohľad na nich samotných a ich názory. Aby sa politika nerobila „o nás bez nás“.

 

Európsky dialóg s mládežou

  • je spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní.
  • podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali a výstupy z týchto diskusií boli zohľadnené pri tvorbe politiky. Aby sa politika nerobila “o nás, bez nás.”
  • prostriedok politického a občianskeho vzdelávania mladých ľudí a slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie.

Európsky dialóg s mládežou prebieha na niekoľkých úrovniach

Na národnej úrovni prebiehajú v rámci Európskeho dialógu s mládežou stretnutia mladých ľudí s tvorcami politík – s odborníkmi, úradníkmi či politikmiPartneri Európskeho dialógu s mládežou diskutujú s mladými ľuďmi a hľadajú odpovede na konzultačné otázky aktuálneho cyklu.

Mladí ľudia sa s nimi môžu rozprávať o otázkach, ktoré ich zaujímajú alebo trápia. Cieľom týchto stretnutí nie je len samotná diskusia, ale vzniknú z nich spoločné výstupy. Aby sa tieto výstupy čo najviac využili, pošlú sa Národnej pracovnej skupine pre Európsky dialóg s mládežou, ktorá s nimi ďalej pracuje na celoštátnej a európskej úrovni.

Na európskej úrovni prebieha Európsky dialóg s mládežou tak, že sa v každých 18 mesiacov určí téma, ku ktorej sa vyjadria mladí ľudia v celej Európskej únii (18 mesiacov tak tvorí jeden „cyklus“ Európskeho dialógu s mládežou).

Ich názory sa následne dostanú až k Európskej komisii, ktorá z nich vyvodí závery a odporúčania pre jednotlivé členské štáty, ktoré ich majú zavádzať do praxe. Hlas mladých ľudí sa týmto spôsobom dostane až na najvyššie poschodia európskej politiky a prinesie zmenu v jednotlivých členských štátoch