Na tomto odkaze môžete vyplniť odpovede k online dotazníku k aktuálnemu, 9. cyklu Európskeho dialógu s mládežou.