Na tomto odkaze môžete vyplniť odpovede k online dotazníku k aktuálnemu, 7. cyklu Európskeho dialógu s mládežou.

Maďarskú verziu dotazníka nájdete na tomto odkaze.