Občianske združenie Barlička vzniklo koncom roku 1999 z iniciatívy rodičov telesne postihnutých deti, ktoré navštevovali integrovanú bezbariérovú  ZŠ na ul. Prostejovskej. Svojou činnosťou  sa snaží likvidovať bariéry, ktoré bránia zdravotne postihnutým uplatniť sa v spoločnosti.

Čítaj Viac →

  Projekt Aj Ty v IT vznikol ako reakcia na dlhodobo nízky počet študentiek na IT fakultách vysokých škôl a chýbajúce ženy v IT sektore. Cieľom portálu je informovať o školách, kurzoch, workshopoch, o profesiách v IT, o akciách aj o úspešných ženách v IT sektore. Aj Ty v IT tiež robí vlastné vzdelávacie programy.

Čítaj Viac →

  Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) popularizuje, presadzuje a rozvíja výskum vesmíru a vývoj kozmických technológií v SR, združuje odborníkov, mladých ľudí a študentov. Mladých ľudí motivuje v rozvoji svojho potenciálu.

Čítaj Viac →

  LEAF je nezisková organizácia, ktorá pomáha písať inšpiratívne príbehy budúcich osobností Slovenska. Ponúka preto programy takmer pre všetky vekové skupiny: LEAF Academy, letné tábory na Slovensku a v zahraničí pre talentovaných študentov základných a stredných škôl, stáže a pracovné príležitosti pre vysokoškolákov, ktorí žijú v zahraničí, program expertného dobrovoľníctva pre mladých pracujúcich, mentoringový program pre učiteľov. Víziou LEAF-u je

Čítaj Viac →

Trojsten rozvíja študentov základných a stredných škôl v oblasti matematiky, fyziky a programovania prostredníctvom korešpondenčných seminárov, sústredení pre najlepších riešiteľov, tímových súťaží v počítaní kreatívnych príkladov aj na Letnom tábore Trojstenu.

Čítaj Viac →

Strom života je environmentálna nezisková organizácia s viac ako 30-ročnou históriou. Ponúka programy environmentálnej výchovy založené na holistických základoch. Pozornosť venuje aj témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností ako aj projektové riadenie.

Čítaj Viac →