Možností ako sa zapojiť do projektu EDM je viac, v závislosti na tom, v akej oblasti sa pohybuješ:

  1. Staň sa delegátkou alebo delegátom
  2. Staň sa facilitátorkou alebo facilitátorom
  3. Vyjadri čo ťa trápi a nechaj zaznieť svoj názor
  4. Apeluj na dôležitých dospelých vo svojom okolí

 

Ako sa stať delegátkou alebo delegátom?

Do každého cyklu EDM vyberáme 3 delegátov, ktorí komunikujú s EÚ o témach a problémoch, ktoré trápia mladých ľudí na Slovensku. Ako delegát máš okrem prezentovania zistení na mládežníckych konferenciách aj možnosť komunikovať s verejnosťou ďalšími zaujímavými spôsobmi. S podporou RmS môžeš usporiadať jednu alebo viac akcií, ktoré súvisia s aktuálnymi témami daného cyklu. Môžeš sa inšpirovať aj vo svojom školskom parlamente, vo svojom oddiele alebo stretku, u svojej krajskej rady mládeže, či vymyslieť spoločný projekt so svojimi kamarátmi, ktorí nie sú nijako organizovaní. Kreativite sa medze nekladú!

 

Ako sa stať facilitátorkou alebo facilitátorom?

Facilitátor(ka) je v tomto ponímaní niekto, kto vedie diskusie s mladými ľuďmi. Dôraz kladieme na diverzitu. Zaujímajú nás názory mladých ľudí z rôznych prostredí, a s rôznymi skúsenosťami. Sme radi, ak sa do týchto aktivít zapájajú aj mladí s akýmkoľvek znevýhodnením alebo obmedzenými príležitosťami. Facilitátorky a facilitátorov na diskusie starostlivo vyškolíme. Dostaneš všetky  informácie ktoré potrebuješ k tomu, aby si vedel(a) takúto diskusiu správne viesť a bez námahy aj spracovať zistenia z nej. Diskusie sú vedené na témy daného cyklu a prebiehajú prevažne na začiatku každého cyklu. Za uskutočnenie konzultácií dostávajú facilitátori finančnú odmenu.

Ak sa pohybuješ medzi rôznymi mladými ľuďmi a máš záujem viesť diskusie o ich potrebách a problémoch, s ktorými stretávajú, neváhaj nás kontaktovať tu: kristofcakova@mladez.sk.

 

Ako nechať zaznieť svoj názor?

Počas každého cyklu robíme diskusie s mládežou od 13 do 30 rokov po celom Slovensku na tému daného cyklu. Práve vďaka týmto diskusiám môžeme najlepšie pochopiť, čo mladých ľudí ako si ty aktuálne trápi. Kladieme veľký dôraz na rôznorodosť diskutujúcich, chceme počuť názory mladých v rôznom veku, s rôznymi skúsenosťami, z rôznych kútov Slovenska. Záleží nám na tom, aby sme sa dozvedeli aj názory mladých ľudí, ktorí bojujú s nejakým znevýhodnením či inak obmedzenými príležitosťami. Ak máš záujem zúčastniť sa takejto diskusie, budeme veľmi radi ak sa nám ozveš tu: kristofcakova@mladez.sk. Diskusie prebiehajú zvyčajne v prvej polovici každého cyklu.

 

Ako apelovať na dôležitých dospelých aby robili zmeny v prospech mladých ľudí?

Apeluj na dôležitých dospelých vo svojom okolí aby sa snažili riešiť skutočné problémy, ktoré trápia mladých, a my sme ich vážnosť potvrdili vďaka zisteniam z konzultácií. Ako na to? Napríklad v VIII. cykle sme okrem iného zistili, že mnoho mladých ľudí by chcelo mať možnosť stretávať sa v neformálnom centre alebo klube, a to bez nutnosti vynaloženia dodatočných finančných prostriedkov. Môžeš napríklad navrhnúť primátorovi vo svojom meste, aby sa škola alebo iné zariadenie v tvojej obci mohli v poobedných hodinách využívať na takéto účely. Toto je len príklad, samozrejme možnosti zlepšenia sú neobmedzené! Diskutujte o tom so svojimi kamarátmi, využite na to mestský alebo obecný mládežnícky parlament. No založiť si môžete aj neformálnu skupinu, s ktorou budete adresovať svoje požiadavky na vedenie vášho mesta či obce.