Foriem, ako sa zapojiť do Európskeho dialógu s mládežou, je viac:

  1. Vyplň dotazník na stránke online dotazník,
  2. Zorganizuj vlastnú konzultáciu (píš na besedova@mladez.sk).

Kto sa môže zapojiť?

  1. Všetci mladí ľudia, ktorí chcú vyjadriť svoj názor,
  2. Učitelia a pracovníci s mládežou, ktorí chcú zorganizovať konzultácie pre mladých,
  3. Politici a ďalší ľudia s rozhodovacou právomocou, ktorí chcú počúvať názory mladých.

Konzultačnú príručku pre facilitátorov diskusií nájdeš TU.