Milí členovia Národnej pracovnej skupiny,

radi by sme vás pozvali na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční 23. 11.
2016 o 10:00 v priestoroch Iuventy na Karloveskej 65 v Bratislave.

Podrobnejší program nájdete TU.

Hlavnou vecou, ktorú by sme chceli prediskutovať, je zameranie
Štruktúrovaného dialógu v rokoch 2017-18 (najbližšia grantová žiadosť,
deadline 30.11., sa podáva na dva roky). Grant pre Národnú pracovnú
skupinu totiž umožňuje určitú flexibilitu v tom, aké druhy aktivít sa
z neho dajú financovať (teda okrem konzultácií “európskych” otázok,
ktoré sú fixné).

Boli by sme radi, ak by ste ako členovia NPS prišli s nápadmi na
aktivity, ktoré by ste chceli robiť a ktoré by sa dali pokryť v rámci
Štruktúrovaného dialógu. Následne by sme radi prediskutovali, ktoré z
prednesených nápadov predstavujú najväčšiu hodnotu za peniaze a sú
najviac v súlade s politickými prioritami zadanými Európskou komisiou
(viď “Annex II”). Aktivity, na ktorých sa dohodneme,
následne zahrnieme do grantovej žiadosti na roky 2017 a 2018.

Tešíme sa na stretnutie.