V rámci Štruktúrovaného dialógu sme s IPčkom vyšli do ulíc a pýtali sme sa mladých ľudí, čo si myslia o živote v rôznorodej spoločnosti a svojej budúcnosti. Odzneli rôzne názory s ktorými sa nemusíme stotožniť, ale nič sme neretušovali.