Rada mládeže Slovenska Vás pozýva na medzinárodný seminár pre pracovníkov s mládežou, ktorý sa uskutoční v dňoch 14.-18. marca 2016 v Bratislave.

Pre účastníkov budú každý deň pripravené dve šesťhodinové “laboratóriá”, ktoré budú pokrývať témy ako sú manažment organizácií, manažment konfliktov, sociálna inkúzia, strategické plánovanie, práca s dobrovoľníkmi, PR, networking, ktoré povedú skúsení lektori z organizácií pracujúcich s mládežou a dva dvojhodinové workshopy, ktoré si na začiatku seminára účastníci sami pripravia, aby si vymieňali skúsenosti a najlepšie praktiky na konkrétne témy.

Požiadavky na účastníkov:

 • 1 rok skúseností v oblasti práce s mládežou / pracovníci organizácií mládeže
 • vek 18 – 25 rokov
 • komunikatívna znalosť anglického jazyka (pracovným jazykom seminára bude angličtina)

Témy laboratórií:

 • manažment organizácií
 • manažment konfliktov
 • sociálna inklúzia
 • strategické plánovanie
 • práca s dobrovoľníkmi
 • public relations
 • networking & follow-up
 • práca s mládežou s obmedzenými príležitosťami
 • fundraising pre neziskové organizácie pracujúce s mládežou

Partnermi projektu sú: Česká republika, Slovinsko, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko. Počet účastníkov z každej krajiny je 6.

Organizátorom seminára je Rada mládeže Slovenska, ktorá účastníkom uhradí cestovné náklady,  ubytovanie, stravu, lokálnu dopravu, pracovné materiály, aj. lístky na autobus / vlak si účastníci zabezpečia sami, náklady im budú preplatené v priebehu seminára.

Ak máte záujem zúčastnit sa seminára, vyplňte prosím nasledujúci dokument: https://docs.google.com/forms/d/16XAS2Xry0tFj-tMLns79DuFss3V__DeRanLJCz2pix0/viewform?c=0&w=1

Uzávierka prihlášok je do 9. marca 2016.

Doplňujúce organizačné informácie dostanú účastníci pred začiatkom seminára. V prípade otázok kontaktujte Tatianu Petríkovičovú na e-mailu: petrikovicova@mladez.sk alebo telefónnom čísle: 0944 723 678