Slovenská debatná asociácia (SDA) od roku 1999 sa ako jediná organizácia na Slovensku venuje systematickému rozvoju debatných aktivít a debatnej metodiky. Jej poslaním je podporovať kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí.

Aktivity

Pravidelné aktivity

V roku 2014 boli aktivity SDA zložené predovšetkým z činnosti 57 debatných klubov, organizácie stredoškolskej a základoškolskej debatnej ligy a samostatných debatných turnajov, trénerských, rozhodcovských a dobrovoľníckych seminárov, a Letnej akadémie Discover. Kalendár SDA sa riadi školskými rokmi, takže v kalendárnom roku 2014 skončila debatná sezóna 2013/2014 a začala sezóna 2014/2015. Do sezóny 2013/2014 sa zapojilo 91 trojčlenných stredoškolských debatných tímov a 70 dvojčlenných základoškolských tímov. Medzinárodného debatného turnaja v apríli sa zúčastnilo viac ako 250 debatérov z 13 krajín a letnej akadémie Discover sa zúčastnilo 137 slovenských a českých stredoškolákov.

Príležitostné aktivity

Okrem bežných aktivít SDA uskutočnili aj verejné debatydiskusie. Od novembra do decembra prebehol projekt Z dejín do debát, ktorým si členovia SDA pripomenuli 25. výročie Nežnej revolúcie. Podujatí organizovanými mladými ľuďmi sa zúčastnili aktivisti a spoločenskí vedci, napr. Miroslav Kusý, Oľga Gyárfásová a Zuzana Wienk.

Rozvoj členov

Vo svojej činnosti sa SDA posunula od učiteľskej organizácie k mládežníckej, od debatných turnajov ku klubovej činnosti, od hodnotenia prejavu (formy a štýlu) k hodnoteniu obsahu.

SDA rozvíja svojich členov v témach aktuálneho diania a podľa debatných téz, a podporuje ich v sebarozvoji. V roku 2014 sa debatovalo napr. o vplyve finančných skupín na médiá, o šírení nevedeckých informácií o očkovaní alebo o situácii na Ukrajine.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Na začiatku každej sezóny (v septembri) SDA robí seminár pre vedúcich klubov rozdelený podľa predchádzajúcich skúseností s debatou. Seminár trvá jeden víkend.

SDA tiež organizuje rozhodcovský seminár a seminár pre vedúcich klubov nedebatérov, ktorí sú noví v organizácii.

Vzdelávanie vedúcich je zamerané na úlohu dobrovoľníka, nové deti v organizácii, prezentačné zručnosti a administratívu.

Vzdelávacie aktivity vedú starší dobrovoľníci. SDA má mentorský systém, v ktorom skúsení lektori sledujú mladších dobrovoľníkov a dávajú im spätnú väzbu. Lektori môžu konzultovať svoju prípravu so skúsenejšími lektormi. Materiály potrebné pre prípravu majú dobrovoľníci k dispozícii.