Skautské hnutie má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Skauting bol na Slovensku založený v roku 1913. Svojim členom ponúka pestré aktivity, ktorých cieľom je nielen zábava, ale predovšetkým rozvoj zručností a vedomostí. Slovenský skauting vychováva deti a mládež vo všestranne rozvinutých občanov a vytvára priestor, kde si plnia svoje sny a nachádzajú priateľov.

Aktivity

Pravidelné aktivity

V roku 2014 bola pravidelná činnosť zložená najmä z pravidelných schôdzok a výletov na lokálnej úrovni. Deti sa schádzajú približne raz do týždňa a 1- až 2-krát za mesiac majú cez víkend výlet do prírody alebo mesta.

Na národnej úrovni Slovenský skauting organizoval viacero vzdelávacích akcií pre mladých vedúcich a animátorov. Napríklad Radcovské fórum pre 100 animátorov z celého Slovenska, či celoslovenskú súťaž medzi skautskými skupinami s názvom Družina roka.

Príležitostné aktivity

Letný tábor pre stredoškolákov FESTroverMOOT v Hodruši.

120 skautov zo Slovenska sa zúčastnilo medzinárodného stretnutia skautov v Českej republike.

Rozvoj členov

Pri rozvoji členov sa Slovenský skauting zameriava predovšetkým na oblasti medziľudských vzťahov, sebarozvoja a duchovna.

Slovenský skauting bol obnovený v roku 1989 do podoby v akej bol v roku 1969 zakázaný. Preto sa prístup k deťom musel výrazne zmeniť. Posledných pätnásť rokov sa výchovný program zameriava najmä na individuálnu rovinu a potreby dieťaťa, nie na tabuľkové dosahovanie výkonov a štandardov. Do programu implementovali používanie moderných technológií a zastarané veci z neho vypadli, napríklad Morseova abeceda.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Slovenský skauting pripravuje dobrovoľníkov na ich činnosť v rámci viacstupňového vzdelávacieho procesu.

Členovia, ktorí vyrástli v organizácii absolvujú kurz pre animátorov, ktorý sa venuje najmä príprave pravidelných výprav. Tréning animátora trvá 3 – 4 víkendy. Noví dospelí dobrovoľníci absolvujú základný kurz, kde sa naučia základy skautskej metódy práce s mládežou.

Vedúci skautských skupín absolvujú kurz prvej pomoci a kurz venujúci sa organizovaniu dlhších pobytových podujatí a vedenie nižších organizačných zložiek. Tento kurz je v rozsahu 4 – 5 víkendov a 9-dňového letného tábora.

Poslednou nadstavbou je kurz pre skautských inštruktorov venujúci sa skúseným skautským vedúcim. Tí sa na ňom učia prednášať a formovať budúcich skautských vedúcich.

V rámci vzdelávania dobrovoľníkov sa Slovenský skauting venuje témam ako úloha dobrovoľníka, nové deti v organizácii, psychológia detí a mládeže, prezentačné zručnosti, odmeny a tresty, hry a aktivity, či administratíva.

Kurzy pre skautských animátorov a vedúcich lektorsky vedú skautskí odborníci alebo externisti zvolení na konkrétnu špecializáciu, ktorú nepokrýva vzdelávací tím. Interných lektorov Slovenský skauting pripravuje na celoslovenskom kurze pre skautských lektorov. Tento kurz sa realizuje raz za tri roky.

Slovenský skauting používa vlastné materiály pre vzdelávanie svojich dobrovoľníkov a lektorov, a tieto materiály majú k dispozícii.