Občianske združenie Ďakujem – Paľikerav bolo v roku 2014 založené na pomoc sociálne znevýhodneným. Venuje sa predovšetkým rómskej mládeži.

Aktivity

Pravidelné aktivity

V roku 2014 Paľikerav uskutočňoval mimoškolské aktivity, nácviky tanca vlastného tanečného súboru, futbalové turnaje štyroch občianskych združení, zbierky šatstva, obuvi a hračiek. Tiež organizoval talkshow so zaujímavou osobnosťou PAĽIKERAV za návštevu. Talkshow vychádza z myšlienky, že človeku dáme najviac, keď mu venujete svoj čas. V spolupráci s partnerskými organizáciami Paľikerav usporiadal diskusiu o aktuálnych celospoločenských problémoch Roma caffé.

Príležitostné aktivity

Okrem pravidelne vykonávanej činnosti Paľikerav uskutočnil viacero spoločenských a kultúrnych podujatí. Medzi ne patrili Miss Roma „PAĽIKERAV“, karneval, súťaž spevu a tanca, súťaž vo varení gulášu a Festival rómskej gastronómie.

Rozvoj členov

OZ Ďakujem – Paľikerav rozvíja svojich členov v oblasti medziľudských vzťahov a sebarozvoja.

Svojich členov vysiela na rôzne školenia, ktoré majú veľký úspech. Členovia, ktorí absolvovali školenie, žiadajú opätovné vysielanie na ďalšie školenia. Zároveň sa im zlepšili životopisy, mnohým aj študijné výsledky.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

OZ Ďakujem – Paľikerav vysiela svojich  dobrovoľníkov na rôzne akreditované školenia pre prácu s mládežou. Každý dobrovoľník má absolvované minimálne školenie PRAKTIK pre mládežníckych vedúcich a školenie Komprax organizované IUVENTOU. Dobrovoľníci Paľikerav absolvovali školenia usporiadané aj ďalšími organizáciami: Nadácia pre deti Slovenska, ZIPCeM, Fenestra, Poradňa pre občianske a ľudské práva, OZ Pomocná ruka, NDI.

Za rok fungovania sa Paľikerav organizačne podieľal aj na školení v rámci národného projektu Za jedno lano.

Dobrovoľníci OZ Ďakujem – Paľikerav sú vzdelávaní v témach úloha dobrovoľníka, nové deti v organizácii, psychológia detí a mládeže, prezentačné zručnosti, hry a aktivity.

Lektormi školení Paľikerav sú jeho štatutár a predsedníčka, ktorí absolvovali príslušné školenia.

Materiály má, avšak ich množstvo nie je postačujúce. Všetky sú dostupné pre dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou.