LEAF je nezisková organizácia, ktorá pomáha písať inšpiratívne príbehy budúcich osobností Slovenska. Ponúka preto programy takmer pre všetky vekové skupiny:

  • LEAF Academy, letné tábory na Slovensku a v zahraničí pre talentovaných študentov základných a stredných škôl,
  • stáže a pracovné príležitosti pre vysokoškolákov, ktorí žijú v zahraničí,
  • program expertného dobrovoľníctva pre mladých pracujúcich,
  • mentoringový program pre učiteľov.

Víziou LEAF-u je kvalitnejší život na Slovensku vďaka postojom a konaniu väčšiny budúcich predstaviteľov súkromného sektora a verejnej správy.