Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS) je samostatná organizácia s partnerským vzťahom ku Kresťansko-demokratickému hnutiu (KDH). Cieľom KDMS je rozvíjať vzdelanie, záujem o politiku a schopnosť mladých ľudí meniť veci, ktoré sa okolo nich dejú.

Aktivity

Pravidelné aktivity

Činnosť KDMS v roku 2014 pozostávala z jarného a jesenného Fóra mladých, ktoré sú venované aktuálnym témam. Prostredníctvom nich sa KDMS snaží podporovať a rozvíjať mladých lídrov, aj propagovať a šíriť hodnoty kresťanskej demokracie medzi mladými ľuďmi.

V Mýte pod Ďumbierom KDMS každoročne organizuje letný festival Ďumbier. Jeho hlavnou náplňou je výstup na Ďumbier a koncerty slovenských kapiel. K pravidelným aktivitám patrí aj DOBROweek, počas ktorého sa členovia venujú dobrovoľníckym aktivitám vo svojom regióne alebo v konkrétnej obci.

Príležitostné aktivity

Členovia KDMS sa aktívne zapojili do komunálnych volieb.

Rozvoj členov

KDMS rozvíja svojich členov v oblasti medziľudských vzťahov, sebarozvoja, životného prostredia, vzdelávania v občianskej a politickej uvedomelosti mladých, aktuálnych tém (napr. životné prostredie, formálne a neformálne vzdelávanie, spravodlivosť, problematika SME).

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Dobrovoľníci KDMS sa vzdelávajú na medzinárodných tréningoch, odovzdaným know-how v rámci organizácie alebo priamo na aktivitách KDMS, ako napr. Fórum mládeže. Ich príprava sa sústreďuje na úlohu dobrovoľníka, prezentačné zručnosti, administratívu, soft skills, negociáciu, pomoc a podporu mládeže.

Interné vzdelávanie vedú externí lektori alebo skúsenejší členovia KDMS. Lektori sa pripravujú individuálne, napr. na tréningoch zahraničných partnerov. Tiež vychádzajú z vlastnej skúsenosti.

Na prípravu dobrovoľníkov KDMS využíva materiály partnerských organizácií. Dostupné sú v centrále organizácie.