Projekt Aj Ty v IT vznikol ako reakcia na dlhodobo nízky počet študentiek na IT fakultách vysokých škôl a chýbajúce ženy v IT sektore. Cieľom portálu je informovať o školách, kurzoch, workshopoch, o profesiách v IT, o akciách aj o úspešných ženách v IT sektore. Aj Ty v IT tiež robí vlastné vzdelávacie programy.

Aktivity

Pravidelné aktivity

Aj Ty v IT usporadúvajú predovšetkým vzdelávacie podujatia pre dievčatá. Patria medzi ne pravidelné workshopy a diskusné stretnutia na stredných školách zamerané na rôzne programovacie jazyky a webové aplikácie. Tiež organizujú sériu týždenných workshopov pre deti zo ZŠ a stredoškoláčky zamerané na základné IT zručnosti CODE WEEK či medzinárodný workshop Rails Girls. Mutimediálny workshop v spoločnosti ATOS Slovakia navštevuje šesť dievčat každý utorok po škole.

Aj Ty v IT robí aj dva mentoringové programy, jeden je pre stredoškoláčky na FIIT STU a druhý pre študentky FIIT STU v IT podnikoch na Slovensku.

Podujatie Girl´s Day slúži na popularizáciu informatiky a IT. Dievčatá z celého Slovenska majú možnosť navštíviť IT firmy a spoločnosti. V roku 2015 800 stredoškoláčiek navštívilo 60 podnikov.

Rok 2015 Aj Ty v IT v spolupráci s CVTI SR zavŕšili rozsiahlou on – line kampaňou na propagáciu informatiky prostredníctvom príbehov o úspešných ženách v IT. Tiež vydali informačný leták o IT profesiách.

Nepravidelné aktivity

Aj Ty v IT sa zúčastnili na vzdelávacej konferencii na Gymnáziu V. P. Tótha v Martine s cieľom spopularizovať informatiku. Urobili na nej workshop a diskusiu so študentkami. V septembri 2015 uskutočnili Východniarsku tour, počas ktorej robili workshopy a diskusie na gymnáziách vo Vranove nad Topľou, Michalovciach, Trebišove a Košiciach. V rámci Veľtrhu pracovných príležitostí Profesia Days 2015 urobili prezentáciu.

Vzdelávanie účastníčok

Aj Ty v IT od začiatku pracuje s menšími skupinkami dievčat. Tak sa im vedia dostatočne venovať a motivovať ich. Témy vyberajú podľa záujmu dievčat a možností lektorov. Venujú sa informatike.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Dobrovoľníci Aj Ty v IT sú rozvíjaní mentoringom zo strany skúsenejších kolegov, pravidelným diskusiami a analýzami práve prebiehajúcich projektov a realizácií. Cieľom je dať im čo najviac know-how, na ktorom budú ďalej vedieť stavať. Dĺžka mentoringu je individuálna, závisí od potrieb jdenotlivca.

Vzdelávaní sú v oblasti prípravy a realizácie workshopov, prezentačných zručností, práce s cieľovou skupinou, oslovovania cieľovej skupiny, komunikácie s vedením škôl a IT firmami, fundraisingu a administratívy.

Vzdelávanie pre dobrovoľníkov vedú lektorky prevažne z IT oblasti, ktoré samé zažívajú problém nedostatku žien v IT. Preto vedia, ako treba komunikovať s firmami. Zároveň majú dostatočné zručnosti z každodenného pracovného života, takže môžu viesť dobrovoľníkov pri vedení jednotlivých projektov.