ELSA je nezávislá, nepolitická, nezisková organizácia združujúca študentov práva a mladých právnikov. Jej cieľom je prispievať k odbornému vzdelávaniu svojich členov, pripraviť svojich členov na profesionálny život v medzinárodnom prostredí, rozvinúť profesionálne a študentské vzťahy a spoluprácu s medzinárodným charakterom v oblasti práva.

Aktivity

Pravidelné aktivity

ELSA organizovala množstvo projektov. Medzi vzdelávacie aktivity môžeme zaradiť semináre, konferencie, tréningy, letné školy, simulované súdne sporylegislatívny výskum, ktorý sa zameriava na porovnávanie legislatív rôznych štátov. Organizovala inštitucionálne a študijné návštevy, vysielala svojich členov na zasadnutia rôznych inštitúcií, napr. OSN. ELSA tiež vydáva odborný časopis.

Príležitostné aktivity

Okrem spomínaných aktivít ELSA uskutočnila Essay Competition.

Rozvoj členov

ELSA svojich členov rozvíja v oblasti medziľudských vzťahov, sebarozvoja, životného prostredia, ľudských práv, právneho povedomia, životného prostredia, medicíny…

Od svojho vzniku zvyšuje kvalitu odovzdávania informácií.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Dobrovoľníci ELSA sa vzdelávajú na tréningoch praktických zručností z oblasti team manažmentu, motivácie. Tiež pre nich pripravujú pravidelné stretnutia a majú možnosť spolupracovať s profesionálmi z praxe. Toto vzdelávanie trvá 2 hodiny týždenne.

Ďalšími témami, ktorým sa v rámci vzdelávania dobrovoľníkov venujú sú úloha dobrovoľníka, noví členovia v organizácii, psychológia detí a mládeže, prezentačné zručnosti, odmeny a tresty, hry a aktivity, administratíva.

Lektormi školení a tréningov sú členovia, bývalí členovia a experti z praxe.

Vzdelávacie materiály ELSA majú dobrovoľníci a lektori k dispozícii.