KERIC je nezisková mimovládna mládežnícka organizácia pracujúca s deťmi, mládežou aj s dospelými z regiónu Kysuce. Ponúka aktivity s medzinárodnou dimenziou, ktoré rozvíjajú osobnosť detí a mladých ľudí podľa ich potrieb. Keric sa snaží o spojenie regiónu Kysuce s Európou.

 

Aktivity

Pravidelné aktivity

V roku 2014 Keric robil konverzačné kurzy angličtiny pre deti. Každá skupina sa stretáva raz týždenne. Každý týždeň tiež usporadúvali Language café. Počas prázdniny uskutočnil 7 týždňových letných táborov.

Príležitostné aktivity

Popri stálych aktivitách zorganizovali Metodické školenie ku kurzom anglického jazyka, Tréning vedúcich k letným táborom, Halloween night a Andersen night, ktorý je každý rok na konci marca.

Rozvoj účastníkov

Keric sa venuje sebarozvoju účastníkov svojich aktivít.

Od vzniku Kericu sa práca s deťmi a mladými ľuďmi stala viac systematickou a pravidelnou.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Keric svojich dobrovoľníkov pripravuje na pravidelných stretnutiach, kde diskutujú o činnosti Kericu a plánujú nové aktivity. Tieto stretnutia sa konajú raz za 2 – 3 týždne. Ku kurzom anglického jazyka organizujú metodické školenia. Pre potreby letných táborov robia tréningy vedúcich.

Vo vzdelávaní dobrovoľníkov sa v Kericu venujú témam nové deti v organizácii, psychológia detí a mládeže, prezentačné zručnosti, hry a aktivity, administratíva.

Vzdelávanie dobrovoľníkov vedú členovia KERIC tímu, ktorí majú pedagogické a školiteľské skúsenosti.

Materiály si vytvárajú sami. S dobrovoľníkmi ich zdieľajú podľa požiadaviek.