INEX Slovakia (INternational EXchange) od roku 1993 podporuje mladých ľudí v spoznávaní nových kultúr, vytváraní priateľstiev z celého sveta, získavaní skúseností a v osobnom a profesijnom raste. INEX svojich členov rozvíja prostredníctvom medzinárodných dobrovoľníckych aktivít a neformálneho vzdelávania.

Aktivity

Pravidelné aktivity

INEX Slovakia sa v roku 2014 venoval dobrovoľníckym, vzdelávacím, propagačným a rozvojovým aktivitám v oblasti dobrovoľníctva a osobnostného rozvoja mládeže.

Medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce alias workcampy spájajú ľudí pochádzajúcich z rôznych prostredí, aby pracovali na mikro projektoch, ktoré sú prínosom pre lokálne komunity na celom svete. V rámci dlhodobých dobrovoľníckych projektov INEX vysiela dobrovoľníkov na projekty na 3 – 12 mesiacov. Víkendové workcampy na Slovensku a jednodňové dobrovoľnícke aktivity (napr. v materských školách, v DSS Integra) patria ku krátkodobým aktivitám INEXu Slovakia. V rámci programu Erasmus+ INEX vysiela a hosťuje dobrovoľníkov prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby.

Medzi vzdelávacie aktivity INEXu patria školenia pre vedúcich medzinárodných dobrovoľníckych táborov akreditované MŠVVaŠ SR, mládežnícke výmeny a medzinárodné školenia v rámci programu Erasmus+. Čajové dejchánky sú pravidelné stretnutia dobrovoľníkov organizované kanceláriou INEXu Slovakia na tému zaujímavú pre mladých ľudí. INEX sa tiež venoval propagácii dobrovoľníctva na školách a podujatiach.

Príležitostné aktivity

Každý rok prinesie nové aktivity, témy. Nie je však možné ich identifikovať ako konkrétnu aktivitu, ale inováciu existujúcej.

Rozvoj členov

V práci so svojimi členmi sa INEX Slovakia venuje predovšetkým medziľudským vzťahom, sebarozvoju a životnému prostrediu.

Spôsob práce sa prispôsobil novej generácii, mládeži používajúcej nové technológie, vyrastajúcej v nekompletných rodinách a vychovávanej v iných podmienkach.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Vedúci táborov musia úspešne absolvovať akreditované školenia MŠVVaŠ zamerané na vedenie dobrovoľníkov, motiváciu, organizovanie, plánovanie a hodnotenie tábora, medzikultúrne učenie, finančný manažment. Toto školenie je v rozsahu 3 víkendov.

V ďalších vzdelávacích aktivitách sa INEX venuje témam ako úloha dobrovoľníka, prezentačné zručnosti, hry a aktivity.

Tréningy vedie INEX školiteľský tím. Školitelia sa zúčastňujú slovenských aj zahraničných školení pre školiteľov. Ku školeniu sú dostupné materiály.